Biografia

Adam Woch

Adam Woch urodził się 7. sierpnia 1991r. Od siódmego roku życia uczęszczał do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie, gdzie uczył się gry na gitarze w klasie mgr Zbigniewa Dubielli i którą ukończył w 2010 roku. Równocześnie (od września 2007r.) jego edukacją kierował prof. Ryszard Bałauszko z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Obecnie Adam kontynuuje swoją naukę w klasie Leszka Potasińskiego. W roku akademickim 2011/2012 odbył wyjazd stypendialny do Conservatorium Maastricht, gdzie studiował w klasie prof. Carlo Marchione.
Adam koncertuje jako solista i w zespołach kameralnych. Występował w wielu miastach Polski oraz we Włoszech, Austrii i Hiszpanii.
O jego talencie świadczą liczne nagrody w konkursach krajowych i zagranicznych. By wymienić kilka najważniejszych: I miejsce – na Międzynarodowym Konkursie Gitarowym im. Czesława Droździewicza pod patronatem Ministerstwa Kultury w Krynicy Zdrój (2006), I miejsce – na IX Międzynarodowym Konkursie Gitarowym „FORUM GITARRE” w Wiedniu (2006), I miejsce – na Międzynarodowym Konkursie Gitary Klasycznej im. „Jose Tomas’a” w Almerii, Hiszpania (2009), I miejsce – na Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Olsztynie (2009), I miejsce – na Międzynarodowym Konkursie Gitarowym „GUITARTALENT” w Brnie, Czechy (2012)
Stypendysta „Narodowego Funduszu na rzecz Dzieci”, Ministra Kultury, oraz stypendium „Młoda Polska”. W marcu 2010r. otrzymał nagrodę specjalną Prezydenta Miasta Koszalina – „Młody Artysta Roku 2009”.

Robert Guzik

Robert Guzik urodził się 17 czerwca 1989 r. w Gdyni. Naukę gry na gitarze rozpoczął
w wieku lat  6 w Państwowej Szkole Muzycznej im. Zygmunta Noskowskiego
w Gdyni pod kierunkiem mgr Jana Kowalczyka. Ukończył studia z najwyższą notą w klasie gitary prof. Marcina Zalewskiego na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Dodatkowo pobierał lekcje u gitarzystów takich jak: Odair Assad, Giampaolo Bandini, Aniello Desiderio, Zoran Dukić, Marcin Dylla, Florian Larousse, Kyu Hee Park, Thomas Muller-Pering, Marko Topchii i innych.
W czasie nauki w szkole średniej został laureatem wielu konkursów ogólnopolskich
i międzynarodowych, m.in. II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Gitarowym im. Czesława Droździewicza Krynica 2008 i I nagrody na Gdańskich Spotkaniach Metodycznych Gitarzystów, a także licznych konkursów o szczeblu makroregionalnym.

Woch & Guzik Duo

Współpraca Adama Wocha i Roberta Guzika zaczęła się w 2011 roku. W roku 2013 duet rozpoczął działalność koncertową oraz wyjazdy konkursowe. Największymi sukcesami zespołu było zajęcie II miejsca na X Europejskim Konkursie Gitarowym „Enrico Mercatali” w maju 2013 roku (Gorizia, Włochy). W tym samym roku duet otrzymał tytuł laureata na Międzynarodowym Konkursie IBLA Grand Prize rywalizując z kilkudziesięcioma solistami i zespołami kameralnymi z całego świata z różnych specjalności muzycznych. W związku z tym muzycy zostali zaproszeni do udziału w tournee koncertowym w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku, która zakończyła się finałowym koncertem 14. maja w słynnej nowojorskiej Carnegie Hall. Ponadto w 2014 duet otrzymał III nagrodę na VII Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Olsztynie.